Home  Članovi  Ciljevi  Kodeks  Aktivnosti  Galerija  O nama  Kontakt
Članovi Lions kluba Varaždin
     
Josip Habunek

Adresa:
Čakovec, Dravska 30
Zanimanje/zvanje:

 ing.geotehnike
 
 
Marijan Cingula

Adresa
:M. Krleže 1a Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/doktor znanosti.
Rođen je 1953. u Potoku. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Direktor je Varaždinskog ureda za razvoj i poduzetništvo VADEA d.o.o. i profesor je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin. Oženjen je i otac troje djece.
     
Damir Huljev

Adresa:
Braće Radić 28, Varaždin.
Zanimanje/zvanje
:
direktor/dipl.ing. elektrotehnike.

Rođen je: 23.kolovoza 1957. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju.Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, položio ispite postdiplomskog studija. Radio kao stručni i viši stručni suradnik Fakulteta organizacije i informatike, Zavoda za ekonomiku i Informatičkog inženjeringa u Varaždin, a od 1991. je direktor razvoja poslovanja tvrtke Info design d.o.o. Varaždin. oženjen je i ima dva sina.hobi: glazba.
 
Ljubomir Kerekeš

Adresa:
V.Vidrića 10, Varaždin.
Zanimanje/zvanje
:
dramski glumac.
Rođen je 16.sječnja 1960. godine u Varaždinu.Glumac je od 1980. godine.Nakon dugogodišnjeg djelovanja u HNK u Varaždinu,sada je stalno zaposlen u HNK u Zagrebu.Za brojne uloge u kazalištu, na filmu i na televiziji dobio je najviša hrvatska priznanja i nagrade.Bavi se dramskim pisanjem, kazališnom režijom i glazbom.Oženjen je i otac dvoje djece.

   
Anđelko Koprek

Adresa:
H. Krizmana 9, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
liječnik specijalist kirurg.
Rođen je 25. kolovoza 1953. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu, specijalizirao se iz opće kirurgije i završio postdiplomski iz kirurgije. Radi u Općojh bolnici Varaždin kao voditelj djelatnosti za kirurške bolesti. Vijećnik je u gradskom vijeću Varaždina. Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski. Oženjen je i otac je dvoje djece.
 
Dragutin Lovrenčić

Adresa:
Braće Radić 5, Hrašćica-Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. elektrotehnike.
Rođen je 26. siječnja 1947. u Štrigovi. Osnovnu školu završio je u Štrigovi, nakon čega se stalno nastanjuje u Varaždinu, gdje završava srednju školu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Projektirao je i gradio velika elektroenergetska i industrijska postrojenja za mariborsku Hidromontažu. Jedan je od utemeljitelja varaždinskog Coninga gdje je danas glavni direktor.Kao dragovoljac od lipnja 1991. godine nositelj je Spomenice Domovinskog rata. Govori slovenski, njemački i engleski. Hobiji: glazba, informatika, squash, skijanje, nautika. Oženjen je i otac Stele i Domagoja.
     
Zlatan Milić

Adresa:
Masarykova 15, Varaždin.
Zanimanje/znanje:
pravnik.
Rođen je 16 kolovoza 1954. u Varaždinu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.Za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja te studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu aktivno se bavio košarkom.Radno iskustvo stjecao je u djelatnosti osiguranju imovine i osoba, te danas radi kao rukovoditelj prodaje varaždinske Podružnice Euroherc osiguranja.Oženjen je i ima jednog sina.
 
Darko Novosel

Adresa:
V. Novaka 28, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
logoped/doktor znanosti.
Rođen je 26. rujna 1948. u Jakopovcu. Osnovnu i Medicinsku školu završio je u Varaždinu. Diplomirao je logopediju na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Fakultetu za defektologiju(logopedija-mucanje). Radi u Općoj Varaždin kao logoped i voditelj Djelatnosti za rehabilitaciju govora i slušanja. Vanjski je suradnik Edukacijskog-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Objavio je više od 30 stručnih i znanstvenih radova. Autor je međunarodno priznatog VALMod programa(Varaždinski logopedski model) za dijagnostiku i terapiju mucanja i drugih psihofizioloških poremećaja. Oženjen je i otac je dviju kćeri.
     
  Klaus Lind

Adresa:
Jezerski put 32, Ivanec
Zanimanje/zvanje:
direktor prodaje/
 
Đuro Podvezanec

Adresa:
Dubrovačka 3, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ing. građ.
     
Miljenko Ptiček

Adresa:
Josipa Kraša 15, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/diplomirani inžinjer graditeljstva.
Rođen je 10. lipnja 1962. u Varaždinu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Varaždinu. Fakultet građevinskih znanosti, gdje je stekao zvanje dipl. inžinjera graditeljstva, završio je 1987. u Zagrebu. Radio je u Varkomu na mjestu rukovoditelja Regionalnog vodova, a od 1992. radi u Cesta d.d. Varaždin. Od 1995. godine radi u Aquacity d.o.o. Varaždin gdje je direktor i predsjednik Uprave. Oženjen je i otac dvoje djece. Hobi: tenis.
 
Miroslav Sardelić

Adresa:
Milkovićeva 3, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor/dipl. ekonomist.
Rođen je 10. rujna 1959. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Varaždinu, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Odmah potom zapošljava se u Varteksu , gdje i danas radi kao direktor maloprodaje.Govori njemački. U slobodno vrijeme bavi se tenisom, kočarkom i skijanjem.Oženjen je i otac je dvoje djece.

   
Zlatko Šlezak

Adresa:
Trg m. Gupca 52,Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
liječnik specijalist oftalmolog.
Rođen je 1955. u Subotici, gdje je završio Gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega se zapošljava u Medicinskom centru Varaždin.Specalizaciju iz oftalologije završio je 1987. godine kao i postdiplomski studij.Sada je voditelj Djelatnosti za očne bolesti Opće bolnice Varaždin.Hobi: skijanje.
 
Slavko Šmic

Adresa:
Hraščica, Petra Zrinskog 31, Varaždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor
 
     
Oleg Uskoković

Adresa:
zagrebačka 13, Varaždin
Zanimanje/zvanje
:
Odvjetnik/dipl. pravnik.
Rođen je 7. svibnja 1966. u DUbroviku, gdje je završio osnovnu školu i srednju Pomorsku školu, kao i šest godina niže glazbene škole (klavir). Poručnik je trgovačke mornarice. Pravni fakultet u Zagrebu upisao je 1985.godine. Početkom 1991., proveo je 8 mjeseci u Australiji radeći u consulting kompaniji iz Sydneya. Vratio se u Hrvatsku i kao dobrovoljac u više navrata sudjelovao u Domovinskom ratu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1994. godine, a nakon toga je obavljao vježbenički staž u odvjetničkom uredu Nenada Slukića u Varaždinu. U imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisan je 1998. sa sjedištem ureda u Varždinu. Oženjen je.
 
Eugen Šafran
     
Zvonimir Vugrinec

Adresa:
D. Rakovca 19, Varždin.
Zanimanje/zvanje:
direktor sektora/dipl. ing. strojarstva.

Rođen je 25. rujna 1948. u Varaždinbregu. Osnovnu i srednju tehničku srednju školu završio je u Varždinu. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Radio je kraće vrijeme u LTA Varaždin i dvije godine u Opremi Ludbreg. Od 1977. godine zaposlen je u Coningu Varaždin, gdje je bio šef Odjela za projektiranje strojarskih instalacija i postrojenja, a sada je direktor sektora. Od lipnja 1991. godine uključen je u organizaciju obrane Varaždina, kao dragovoljac, u funkciji zapovjednika odreda od 50 ljudi u Coningu. Oženjen je.
 
Miljenko Hacek
     
Miroslav Prikratki
 
Stjepan Rak
     
Bivši članovi Lions kluba Varaždin
Engeski