Home  Predsjedništvo  Ciljevi  Kodeks  Aktivnosti  Galerija  O nama  Kontakt

Kodeks:

1.

Pokazati svoju vjeru u ono što činim marljivom predanošću, kako bih zaslužio priznanje za svoja djela.

2.

Težiti uspjehu i zahtjevati pravičnu naknadu ili zaradu, ali ne ih prihvatitit po cijenu gubitka samopoštovanja.

3.

Prisjetiti se da gradeći svoje poslovanje nije potrebno uništiti tuđe te upamtiti da treba biti lojalan svojim klijentima i suradnicima, a iskren prema sebi.

4.

Kad budem dvojio o svom pravu ili etičnosti moga stava ili postupka, razriješiti ću dvojbu na svoju štetu.

5.

Održavati prijateljstvo kao cilj, a ne kao sredstvo. Držati da iskreno prijateljstvo postoji radi sebe samoga i ne zahtjeva ništa, a prihvaća ono što dobija u duhu u kome je dano.

6.

Uvijek imati na umu svoje obveze kao pripadnik svojega naroda, svoje države i svoje zajednice i pružiti im nepokolebljivu lojalnost riječima, činom i djelom, te im nesebično posvetiti svoje vrijeme, rad i sredstva.

7.

Pomagati bližnjem, razumjevajući one u tuzi, pomažući slabe, te dajući potporu onima koji je trebaju.

8.

Biti oprezan u kritici, a nesebičan u pohvali.

9.

Graditi a ne uništavati.

Engeski